Een blog over liefde, relaties, mentaal welzijn en groei

Blog home

Liefdesrelaties opgebloeid tijdens de corona lockdown (Monsley onderzoek)

Amsterdam, 25 augustus 2020 - Als we de berichten in maart en april van dit jaar mochten geloven dan zouden relaties tijdens de corona lockdown behoorlijk onder druk komen te staan. Nu laat een onderzoek1 van relatiehulpwebsite Monsley.com een heel ander beeld zien. Maar liefst 31% van de relaties is opgebloeid, tegen 18% verslechterde relaties. De meestgenoemde reden? De corona lockdown. 

Het onderzoek onder Nederlanders en Vlamingen door relatiehulp website Monsley.com laat zien dat de corona lockdown van 16 maart in Nederland en 18 maart in België over het algemeen een groter positief effect heeft gehad op relaties dan eerder aangenomen. Juist méér tijd met elkaar doorbrengen blijkt een succesfactor voor relaties.

Van de mensen mét een relatie geeft 31% dat hun relatie tijdens de corona lockdown is opgebloeid. Alle respondenten met een relatie gaven aan dat het de invloed van de corona lockdown was, die heeft gezorgd voor een verbetering van de relatie.

Succesfactor: meer tijd samen

Het is gemakkelijk om aan te nemen dat als mensen op elkaars lip zitten er irritaties ontstaan die kunnen uitmonden in een verzwakking van de relatie. Maar uit de peiling blijkt dat juist méér tijd met elkaar doorbrengen een succesfactor blijkt voor relaties. De respondenten met een sterkere relatie gaven deze redenen op:

  1. Sterkere band tussen ons is duidelijker geworden 
  2. Samen thuiswerken
  3. Thuisscholing kinderen

Mensen ervoeren een leukere omgang en/of gesprekken met elkaar, voelden zich meer of sterker verbonden, waren gelukkiger met elkaar en hadden meer of betere seks. Dat laat zich wellicht vertalen in een geboortegolf in het begin van 2021?

Ook nadelige effecten van corona

Waar de 'invloed van corona' een positief effect kan hebben, kan diezelfde invloed ook een negatieve factor zijn. Dat blijkt bij de stellen bij wie de relatie slechter is geworden of zelfs gestopt. Het opvallende is dat 1/3 van deze stellen de verslechtering aan andere factoren wijt. Als er wel een invloed van corona merkbaar was, waren dit de 3 meestvoorkomende redenen:

  1. De onderlinge verschillen kwamen duidelijker aan 't licht
  2. Samen thuiswerken bleek niet altijd een succes.
  3. Stress over de economische situatie

Houd me vast

Zeker aan het begin van de corona crisis ontstond onzekerheid en stress over de effecten ervan op de gezondheid, op de economische situatie en inkomen. Het was onduidelijk hoe lang deze situatie zou aanhouden. Als zekerheden wegvallen, dan gaan mensen in de overlevingsmodus: eventuele relatieproblemen worden opzij geschoven en de focus is om deze situatie zo goed mogelijk door te komen. Eén respondent verwoordt het zo: "Dat je ineens heel helder weet met wie je wilt zijn als de wereld ten onder gaat."

Relatieproblemen genegeerd

Uit het onderzoek blijkt dat als stellen problemen ervaren, dat ze opvallend weinig om hulp vragen. Het gevolg is dat het overgrote deel van de relatieproblemen niet of niet adequaat wordt aangepakt. Dit komt overeen met internationaal onderzoek2 dat aantoont dat het gemiddelde stel 6 jaar wacht voordat ze hulp zoeken bij relatieproblemen. 

De respondenten geven aan dat ze vinden dat ze problemen zelf moeten kunnen oplossen/liever in de privésfeer oplossen. Maar ook is er schaamte voor de problemen/gaan het uit de weg. Ook denken mensen vaak dat het nog niet erg genoeg is om hulp in te schakelen, of juist dat de relatie toch niet meer te redden is.

In 12 weken uit je relatiecrisis

Monsley maakt mentale hulp laagdrempeliger. Door relatiehulp programma's online aan te bieden kunnen stellen voor een lager bedrag en op een eigen tempo en moment werken aan relatieproblemen. Inmiddels hebben we honderden mensen als klant. Kijk voor meer informatie op Monsley.com

 

1. Peiling onder 100 personen 18+ in Nederland en België, afgenomen in juli en augustus 2020. Cijfers zijn afgrond naar hele procenten. Onderzoek is opvraagbaar bij [email protected]

2. https://www.gottman.com/about/research/couples/

Wél je relatie versteken
maar liever niet naar een therapeut?

Verbeter je relatie met:
'Online Relatiehulp'
of herstel jouw relatie herstellen na ontrouw met:
'Verder na vreemdgaan'.

Proeflessen aanwezig:
✔️ zonder verplichting
✔️ Stopt automatisch
✔️ Anoniem, 100% online

Gratis proefles