Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Vragen hierover? Neem contact op met [email protected]


Dit is de Privacy Policy van de onderneming Monsle B.V., met handelsnaam Monsley (hierna te noemen “Monsley”, "wij," "ons" of "onze"), met adres IJsbaanpad 64-F, Amsterdam. Monsley is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75349345.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.monsley.com (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Toepasselijkheid

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website ("Gebruikers"), inclusief de gebruikers van de op de Website aangeboden producten en diensten. 


Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

 1. E-mailadres
 2. Naam
 3. IP-adres
 4. Wachtwoord waarmee u zich registreert voor een Monsley account
 5. Profiel-informatie die u verstrekt via uw account
 6. Self-assessment die u verstrekt via uw account
 7. Communicatie tussen Monsley en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.


Metadata

Metadata zijn meestal technische gegevens die worden geassocieerd met Gebruikers Inhoud. Zo kan metadata beschrijven hoe, wanneer en door wie een deel van de Gebruikers Inhoud werd verzameld en hoe deze Inhoud is geformatteerd. Gebruikers kunnen metadata toevoegen aan hun Gebruikers Inhoud door een hashtag (trefwoorden markeren als u een foto plaatst), geotag (locatie op een foto markeren), reacties of andere gegevens toe te voegen. Dit maakt Gebruikers Inhoud makkelijker doorzoekbaar voor anderen en interactiever.


Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te bekijken en te meten. De diensten verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze diensten gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten in ieder geval Google Analytics, Facebook, LinkedIn en Hotjar. Om deze diensten naar behoren te gebruiken, installeert zich een permanente cookie in uw webbrowser om uw browser te identificeren. Hierdoor worden alleen gegevens gedeeld die wij op basis van de AVG mogen delen met de voorgenoemde partijen en anderen. U kunt volledig voorkomen dat uw browser wordt herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.


DoubleClick Cookie: 

Google gebruikt cookies om advertenties op onze Website te tonen. Google’s gebruik van DoubleClick cookie geeft hun gebruikers de gelegenheid om advertenties te tonen gebaseerd op de interesses van hun bezoekers. Wij maken alleen gebruik van DoubleClick Cookie als u ons daar toestemming voor geeft. U kunt het gebruik van DoubleClick Cookie daarna uitschakelen door uw toestemming voor deze cookie in te trekken. U kunt uw toestemming voor DoubleClick Cookie intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van DoubleClick cookie.


Hotjar cookie:

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service en ervaring te optimaliseren. Bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen.

Raadpleeg de webpagins 'Over Hotjar' voor meer informatie.


Remarketing: 

Monsley gebruikt mogelijk remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten:

Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Wij maken alleen gebruik van Google AdWords remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geeft. U kunt Google AdWords remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt u deze  toestemming voor Google AdWords intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde cookies.

Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.


Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

 1. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;
 2. De doeltreffendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 3. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website;
 4. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren.
 5. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen;
 6. De bezoeker te informeren over de status van zijn bestelling.
 7. De bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling.
 8. het verbeteren van de doeltreffendheid van onze programma's

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zich zelf hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt aangemeld.


Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Door gebruik te maken van onze Website, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat Monsley een platform biedt met mogelijkheden tot het plaatsen van inhoud, inclusief foto’s, reacties en andere materialen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het vrijwillig plaasten van een reactie in een reactiemogelijkheid onder een artikel op deze Website. Dit maakt het mogelijk dat andere Gebruikers deze reacties kunnen bekijken, gebruiken of delen.


 Zeggenschapswijziging

Wanneer Monsley, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.


Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.


Beveiliging en veiligheid

Monsley heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Monsley kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Monsley. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.


Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt. Lees daartoe ook de privacy informatie van de Kajabi® website waar Monsley van gebruik maakt: https://www.kajabi.com/policies/terms/.


Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Monsley persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met [email protected]


Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Monsley door een e-mail te sturen naar [email protected]


Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. U gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor derden die u toegang heeft gegeven tot uw Gebruikers Inhoud. Wanneer u gebruik maakt van een applicatie, website of diensten van derden, en u deze derden toegang geeft tot uw Gebruikers Inhoud, is dit voor eigen risico.


Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen.


Wijzigingen

Monsley kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.


Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Monsley door een e-mail te sturen naar [email protected].

Laatste update: 3 november 2020